Mô tả công việc
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Nhân viên kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016