Mô tả công việc
Thực hiện các công việc của bộ phận kế toán tổng hợp

Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 22/6/2019

Phó Phòng Kinh Doanh

Hạn nộp hồ sơ : 17/7/2019

Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 30/5/2019

Nhân viên Tổ Chức Hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 16/4/2019

Trưởng phòng tổ chức hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 1/4/2016

Nhân viên Kinh Doanh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2019

Nhân viên Hành chính nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2015