Mô tả công việc
Thực hiện các công việc chuyên môn Công việc cụ thể: Trao đổi khi phỏng vấn

Nhân viên hành chính nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 21/8/2016
Kết nối với chúng tôi