Mô tả công việc
- Hỗ trợ bán hàng, tổng hợp doanh thu hàng ngày. - Theo dõi hàng hóa trong kho, thông báo nhập hàng cho người quản lý khi hàng hóa gần hết. - Nhắc nhở công nợ, trực điện thoại bàn và bàn giao nội dung với quản lý. - Thời gian làm việc: toàn thời gian.