Mô tả công việc
- Tiếp xúc, quan sát và thu thập thông tin ngoài thị trường của các đối tượng theo yêu cầu của công ty. - Chi tiết sẽ trao đổi trong quán trình phỏng vấn. – Lương : thỏa thuận – Được đào tạo các kỹ năng cần thiết theo yêu cầu công việc. – Lương hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định của pháp luật – Các hỗ trợ khác theo quy định của Công ty.