Mô tả công việc
- Làm chứng từ, sổ sách cho kho điện máy - Làm các công việc liên quan khi phát sinh.

(CPN- Hải Phòng) Tuyển nhân viên Kỹ thuật

Hạn nộp hồ sơ : 22/6/2016
Kết nối với chúng tôi