Mô tả công việc
Nghiên cứu thị trường và lập danh sách khách hàng là các nhà phân phối sản phẩm của công ty tại từng quận huyện, sau đó thiết lập cuộc hẹn với khách hàng tới công ty để được sự tư vấn của các chuyên viên có nghiệp vụ Hỗ trợ các nhà phân phối có năng lực và tài chính để xây dựng hệ thống các nhà phân phố trên các quận huyện tại thành phố Hải Phòng và khắp các tỉnh toàn miền bắc. Chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà phân phối Thực hiện các chiến lược kích cầu tiêu dùng và các chương trình khuyến mại của công ty đưa ra...
Tin tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi