Mô tả công việc
1.Tiếp cận khách hàng: Chủ động tiếp cận khách hàng; Giới thiệu các dịch vụ của PVFC tới khách hàng; Thu thập thông tin khách hàng; Tư vấn cho khách hàng trong quá trình lựa chọn sản phẩm và phương thức thanh toán; Giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến dịch vụ của PVFC theo đúng chích sách của công ty. 2.Tư vấn và ký hợp đồng: Tư vấn đúng đủ và thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của PVFC; Hướng dẫn khách hàng cung cấp các giấy tờ và làm thủ tục theo quy định; Thu thập tất cả các thông tin cần thiết của khách hàng để nhập liệu vào hệ thống PVFC, Theo dõi việc thẩm định hồ sơ của bộ phận thẩm định; Thông báo cho khách hàng kết quả thẩm định (nếu cần); Cung cấp thông tin cho khách hàng về phương thức và địa điểm thanh toán; Kiểm tra cẩn thận tất cả các giấy tờ cần thiết trước khi chuyển về cho bộ phận nghiệp vụ; 3.Báo cáo: Thực hiện các báo cáo hàng ngày / tuần hoặc định kỳ theo quy định. Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.