Mô tả công việc
- Chịu trách nhiệm biên tập nội dung cho các Website theo yêu cầu cụ thể của từng dự án. - Viết nội dung thông cáo báo chí, giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,… - Viết nội dung thật hấp dẫn, súc tích cho các chương trình khuyến mại, quảng cáo và những sự kiện khác diễn ra theo từng thời điểm. - Chịu trách nhiệm viết bài PR và đưa tin cho các sự kiện của công ty và khách hàng. - Dịch bài, sưu tầm và biên tập nội dung phù hợp với từng Website.
Kết nối với chúng tôi