Mô tả công việc
- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua bất động sản. - Giới thiệu các dự án bất động sản cho khách hàng. - Các hoạt động chăm sóc khách hàng. - Bán hàng và hoàn thành các thủ tục về hợp đồng cho khách hàng. - Tham gia các hoạt động hỗ trợ kinh doanh: Phát tờ rơi, quảng cáo, setup các buổi mở bán sản phẩm. - Các công việc khác theo yêu cầu của công ty.