Mô tả công việc
- Quản lý toàn bộ công nhân của chuyền; - Nhận kế hoạch sản xuất từ Quản đốc; - Theo dõi việc giao nhận bán thành phẩm, phụ liệu; - Kết hợp với bộ phận quy trình để hoàn thiện quy trình công nghệ; - Điều chuyển lao động, sắp xếp công việc theo sơ đồ chuyền đã được duyệt dựa trên quy trình công nghệ và trang thiết bị máy móc hiện có; - Kiểm soát lương sản phẩm, cân đối để tránh bù lương; - Phối hợp với kỹ thuật chuyền huấn luyện và đào tạo công nhân nâng cao tay nghề; - Quản lý số lượng hàng hóa vào/ ra, kiểm soát năng suất, cập nhật sản lượng của chuyền lên bảng theo dõi sản xuất của chuyền; - Kết hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết ngay các phát sinh trong suốt quá trình sản xuất.
Kết nối với chúng tôi