Mô tả công việc
- Tìm hiểu lĩnh vực mà công ty đang hoạt động - Nhận báo giá và gửi tại các địa điểm, văn phòng, Công ty được giao
Tin tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi