Mô tả công việc
- CÔNG TY LÀ CÔNG TY 100% VỐN NHẬT BẢN, CHUYÊN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM - MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC TỐT, NHÀ XƯỞNG SẠCH SẼ VÀ KHÔNG ĐỘC HẠI
Kết nối với chúng tôi