Mô tả công việc
* Tìm kiếm, tiếp cận các khách hàng để giới thiệu về sản phẩm và dịch vụ của công ty * Duy trì chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng. * Xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, năm của Công ty. * Phát triển sản phẩm mới * Và các nhiệm vụ khác từ cấp trên
Kết nối với chúng tôi