Mô tả công việc
- Đối với ca trưởng/ca phó/tổ trưởng/tổ phó: Quản lý nhân lực, sắp sếp tiến độ sản xuất và chất lượng sản phẩm

Trưởng bộ phận QC

Hạn nộp hồ sơ : 30/9/2016
  • Danh mục : QA - QC
  • 1,117 lượt xem

Nhân viên kế toán tổng hợp

Hạn nộp hồ sơ : 28/7/2016

Kế toán trưởng

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016

Thủ kho

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016

Trưởng phòng thu mua, nhân viên thu mua

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016

Tuyển trưởng phòng xuất nhập khẩu

Hạn nộp hồ sơ : 23/6/2016

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Hạn nộp hồ sơ : 30/9/2016