Mô tả công việc
- Dịch các tài liệu kế toán từ Tiếng Việt sang Tiếng Nhật và ngược lại. - Tính giá thành, Định mức. - Nhập dữ liệu vào phần mềm, theo dõi đối chiếu tồn kho thực tế với tồn kho trên phần mềm Hải Quan. - Và những công việc khác do cấp trên yêu cầu.
Kết nối với chúng tôi