Tên Công Ty :

Công Ty Xi Măng Chinfon

Địa Chỉ :
Tràng Kênh, Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Số Nhân Viên :
Trên 1000 người
Website :
www.cfc.vn

Công ty Xi Măng Chinfon là một công ty xi măng hàng đầu của Việt Nam hiện nay với dây chuyền sản xuất hiện đại và nhiều thiết bị tiên tiến

Tin tuyển dụngHạn Nộp HS
Tuyển nhân viên kinh doanh 29/4/2015