Tên Công Ty :

Công ty TNHH Thanh Hương

Địa Chỉ :
Số 46, Tô Hiệu, Hải Phòng
Số Nhân Viên :
50 - 100 người
Website :
www.remthanhhuong.vn

Công ty TNHH Thanh Hương là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp, phân phối mành rèm uy tín, chất lượng trên toàn quốc.