Danh sách việc làm

TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ HOẠCH

Hạn nộp hồ sơ : 21/2/2019
Thông tin doanh nghiệp

Xí nghiệp Đại Dương chuyên sản xuất hàng may mặc Xuất Khẩu tại Hải Phòng.với hệ thống máy móc chuyên ngành và trang bị hệ thống thông gió làm cho môi trường làm việc luôn thoáng mát, đảm bảo về an toàn và vệ sinh lao động.