Danh sách việc làm

Bảo vệ

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2022

Phục vụ buồng

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2022

Lễ tân

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2022

Bác sĩ, Điều dưỡng

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2022

Bác sĩ, Điều dưỡng

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2022
Thông tin doanh nghiệp