Danh sách việc làm

Chuyền trưởng chuyền may

Hạn nộp hồ sơ : 2/8/2015

Trưởng phòng kế hoạch và merchandise

Hạn nộp hồ sơ : 2/8/2015

Nhân viên Merchandise

Hạn nộp hồ sơ : 18/6/2015
Thông tin doanh nghiệp
Cao Hoàng Long