Danh sách việc làm

Nhân viên thống kê

Hạn nộp hồ sơ : 5/6/2016

lao động phổ thông

Hạn nộp hồ sơ : 28/5/2016

02 thợ điện, 02 thợ hàn

Hạn nộp hồ sơ : 25/5/2016

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2016

02 nhân viên QC, 02 nhân viên thống kê

Hạn nộp hồ sơ : 0/0/2016
Thông tin doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại Nam Huy