Danh sách việc làm

Tuyển quản lý chất lượng

Hạn nộp hồ sơ : 30/10/2020

Tuyển quản lý sản xuất

Hạn nộp hồ sơ : 30/10/2020

Tuyển nhân viên kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 30/10/2020

Tuyển nhân viên xuất nhập khẩu

Hạn nộp hồ sơ : 16/11/2020
Thông tin doanh nghiệp