Danh sách việc làm

Trợ lý Giám đốc (Thành thạo tiếng Trung)

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2015

Lễ tân

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2015

Nhân viên Kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2015

Nhân viên Chăm sóc khách hàng

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2015

Giám đốc Kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2015
Thông tin doanh nghiệp

Mr Trọng