Danh sách việc làm

TUYỂN QUẢN LÝ VP

Hạn nộp hồ sơ : 20/5/2019

TUYỂN CÔNG NHÂN

Hạn nộp hồ sơ : 30/5/2019

TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Hạn nộp hồ sơ : 20/12/2018

TUYỂN CÔNG NHÂN

Hạn nộp hồ sơ : 19/12/2018

TUYỂN KẾ TOÁN

Hạn nộp hồ sơ : 31/9/2018
Thông tin doanh nghiệp

Ms Thanh