Danh sách việc làm

Kế toán giá thành

Hạn nộp hồ sơ : 9/7/2020
Thông tin doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tôn thép Việt Pháp là một trong những công ty thành viên của tập đoàn Thiên Á. Công ty Cổ phần Tôn thép Việt Pháp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Sơn và mạ màu cho tôn thép. Nhà máy lắp đặt hệ thống dây chuyền tự động hóa đạt tiêu chuẩn quốc tế với công suất 200.000 tấn/năm (tương đương trên 4.000 tỷ đồng/năm).