Danh sách việc làm

Nhân viên Kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ : 20/6/2023

Nhân viên kế toán giá thành

Hạn nộp hồ sơ : 20/6/2023

Công nhân QC

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2023
Thông tin doanh nghiệp