Danh sách việc làm

Tuyển nhân viên kế toán tổng hợp

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2020

Tuyển nhân viên kỹ thuật

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2020

Tuyển nhân viên thiết kế nội thất

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2020

Trưởng phòng Thiết kế nội thất

Hạn nộp hồ sơ : 5/3/2020

Nhân viên thiết kế nội thất

Hạn nộp hồ sơ : 30/1/2020
Thông tin doanh nghiệp

Đỗ Chí Thanh